O zaletach wizyt domowych

W ofercie usług naszej przychodni posiadamy wizyty domowe u właścicieli zwierząt. Główną zaletą wizyt domowych jest ograniczenie stresu zwierzęcia, związanego z wizytą w gabinecie lekarskim. Liczne zapachy zwierząt, zapachy leków, karm, preparatów obecnych w przychodni weterynaryjnej powodują, że zwierzę jest zdezorientowane. Zaniepokojenie zwierzęcia może być również spowodowane przykrymi doświadczeniami z poprzednich wizyt u lekarza weterynarii, np. podania zastrzyków, pomiaru temperatury, obcinania pazurów. Całość tych doświadczeń powoduje, że Państwa podopieczny staje się agresywny lub zlękniony podczas wizyty lekarskiej. U kotów przykre doświadczenia związane są dodatkowo z transportem.

Jeśli stan pacjenta oraz proces chorobowy na to pozwala, podstawowe usługi lekarsko- weterynaryjne możemy przeprowadzić w domu właściciela. Jeżeli choroba, bądź zabiegi u Państwa zwierzęcia, będą wymagały dłuższego leczenia lub szeregu badań diagnostycznych- konieczna będzie wizyta w Przychodni weterynaryjnej.